تاریخ نگار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است که این تمدن نوین 2 بخش دارد:یک بخش.، بخش ابزاری است(علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد،اقتدارسیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی و ابزارهای تبلیغ...) بخش دیگر، بخش متنی واصلی واساسی (سبک زندگی، خانواده، نوع مسکن، نوع لباس، تفریحات، مسئله خط و زبان،رفتارما....) است که به هر دو بخش باید رسید. 1391/07/23 حضرت آیت الله خامنه ای

پیاده سازی توسط پی سی آن تمامی حقوق محفوظ است و متعلق به بنیاد علوی نهاد پیشرفت شهرستان درمیان می باشد.